ขั้นตอนการใช้งาน Auto Label

สร้างรายการพัสดุ
1
ระบุที่อยู่ผู้รับลงในกล่องข้อความ

แบบ Normal

เมื่อจบ 1 รายการ
จะต้องคั่นด้วยคำว่า -end- ทุกครั้ง

แบบ COD

เมื่อจบ 1 รายการ
จะต้องคั่นด้วยคำว่า COD และระบุมูลค่าCOD ทุกครั้ง

แบบ Normal

เมื่อจบ 1 รายการ
จะต้องคั่นด้วยคำว่า -end- ทุกครั้ง

แบบ COD

เมื่อจบ 1 รายการ
จะต้องคั่นด้วยคำว่า COD และระบุมูลค่าCOD ทุกครั้ง

2
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ขอเลขพัสดุ เมื่อรายการสำเร็จจะมี popup แจ้งเตือนว่าทำรายการสำเร็จแล้ว
การพิมพ์ใบปะหน้า
3
ข้อมูลที่อยู่ผู้รับจะอยู่ในช่อง "รายการวันนี้" สามารถเลือกรายการที่จะพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มพิมพ์ใบปะหน้าได้เลย

ดูตัวอย่างใบปะหน้าก่อนพิมพ์ได้โดยการเลือก
เครื่องพิมพ์และกดดูตัวอย่างใบปะหน้า

ดูตัวอย่างใบปะหน้าก่อนพิมพ์ได้โดยการเลือก
เครื่องพิมพ์และกดดูตัวอย่างใบปะหน้า

ประวัติรายการ
4
ดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ช่อง "ประวัติรายการ"

สามารถเลือกวันที่ และค้นหาข้อมูลผู้รับได้

เลือกรายการที่จะพิมพ์ และพิมพ์ใบปะหน้าซ้ำได้